اخبار و رویدادها

عضویت شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران

دوشنبه ,09 اردیبهشت 1398  |   : 3567   |     |    
عضویت شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران

 با اتکا به توان علمی و عملیاتی و پشتکار مدیران متخصص و پرسنل زحمت کش و همچنین با توجه به چشم انداز شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در توسعه فعالیت های خود این شرکت در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران قرار گرفته و با امید به خداوند و تکیه بر توان فنی و مدیریتی در ارایه خدمات و تولید تجهیزات بروز و با استانداردهای جهانی گامی موثر  در توسعه این صنعت برداشته باشد  

عضویت شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران
123movies