اخبار و رویدادها

(آرشیو ماه اردیبهشت 1398)

دوشنبه ,09 اردیبهشت 1398

عضویت شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران

 با اتکا به توان علمی و عملیاتی و پشتکار مدیران متخصص و پرسنل زحمت کش و همچنین با توجه به چشم انداز شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در توسعه فعالیت ...