عضویت شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران
Posted on اردیبهشت 09, 1398 16:39
عضویت شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران

 با اتکا به توان علمی و عملیاتی و پشتکار مدیران متخصص و پرسنل زحمت کش و همچنین با توجه به چشم انداز شرکت مهندسی تبادل گستر بوران در توسعه فعالیت های خود این شرکت در لیست تامین کنندگان (Vendor List) صنایع نفت و پتروشیمی ایران قرار گرفته و با امید به خداوند و تکیه بر توان فنی و مدیریتی در ارایه خدمات و تولید تجهیزات بروز و با استانداردهای جهانی گامی موثر  در توسعه این صنعت برداشته باشد